Oʻzbek tilida kirill-lotin va lotin-kirill alifbosiga oʻzgartirish xizmati


Oʻzbekiston Respublikasining yoʻl harakati qoidalari

Yoʻl harakati qoidalariga 4-ILOVA | Xavflilik belgilari

Portlovchi moddalar va 1.1, 1.2 va 1.3 kichik klasslar buyumlari;
Portlovchi moddalar va 1.4 kichik klass buyumlari;
Portlovchi moddalar va 1.5 kichik klass buyumlari;
Portlovchi moddalar va 1.6 kichik klass buyumlari;
Alangalanmaydigan, notoksik gazlar;
Tez alangalanadigan gazlar va suyuqliklar;
Tez alangalanadigan qattiq moddalar, oʻzi reaktiv moddalar va desensibilashgan portlovchi moddalar;
Oʻz-oʻzidan yonuvchi moddalar;
Suv tekkanda tez alangalanadigan gaz ajratuvchi moddalar;
Oksidlovchi moddalar;
Organik peroksidlar;
Toksik moddalar;
Infekцiyali moddalar;
I toifali radioaktiv materiallar;
II toifali radioaktiv materiallar;
III toifali radioaktiv materiallar;
Korroziyalanuvchi moddalar;
Boshqa xavfli moddalar va buyumlar.

AVTOTRANSPORT VOSITALARINING BELGILARI

** | * | ***

1. | QURUQ MODDALAR QOʻLLANSIN, SUV QOʻLLANMASIN!
2. | KIChIK SUV OQIMLARI QOʻLLANSIN!
3. | SOChMA SUV YoKI INGIChKA OQIM QOʻLLANSIN!
4. | KOʻPIK QOʻLLANSIN!
5. | OQOVA SUVGA MODDALAR TUShIShINING OLDI OLINSIN!
N | NAFAS OLISh APPARATI VA HIMOYaLOVChI QOʻLQOPLAR QOʻLLANSIN!
YO | FAQAT YoNGʻIN ChIQQANDA NAFAS OLISh APPARATI VA HIMOYaLOVChI QOʻLQOPLAR QOʻLLANSIN!
K | HIMOYaLOVChI KIYIM-BOShLARNING TOʻLIQ TOʻPLAMI VA NAFAS OLISh APPARATI QOʻLLANSIN!
E | ODAMLAR EVAKUAЦIYa QILINIShI ZARUR!

* Yongʻin yoki modda sizib chiqqandagi shoshilinch choralar kodi.
** Xavflilik belgisi.
*** BMT tartib raqami.

Oʻzbekiston Respublikasining yoʻl harakati belgilari

UzPdd.uz ©